Nalezená časová schránka

15/1 2021

V korouhvi zvonice Kláštera sv. Anežky České byla během rekonstrukce krovu nalezena časová schránka. Ta obsahovala dokumenty, které jsou datovány k roku 1986 ⁠–⁠ noviny Lidové demokracie a průvodce expozicí kláštera ve třech jazycích. V pátek 15/1 2021 přidali zaměstnanci NGP do schránky aktuální brožuru NGP s novinami a vrátili ji na původní místo do korouhve zvonice.