Přijďte si zahrát a zazpívat do galerie na dílny Piccoli

Ve spolupráci s hudebním uskupením Collegium Marianum pořádáme hudbně-výtvarné dílny s názvem Piccolli, které vám umožní rozehrát galerii!

Collegium Marianum se věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. V sobotu 16/10 a v neděli 17/10 se v Klášteře sv. Anežky České můžete těšit na pásmo hudebních a výtvarných dílen pro děti všeho věku i hravé dospělé. Více informací najdete na webu Collegium Marianum
piccolli.jpg