NGP online

I po otevření výstav a expozic pokračuje online program Národní galerie, který najdete převážně na sociálních sítích. Virtuální prohlídky, živé přenosy přednášek a diskuzí či workshopy online, to je jen stručný výčet toho, co pro naše publikum chystáme. Pokryjeme přitom nejen nedávno otevřené výstavy, ale i sbírkové expozice či místa, která zůstávají návštěvníkům běžně skryta. Archiv programů NGP On Air a přednášek a diskuzí najdete na našem YouTube kanále.

MOJE NEJ DÍLO

Série komentovaných videí, v nichž zaměstnanci NGP představují svá oblíbená díla z galerijních sbírek. Celou sérii najdete na Youtube NGP.

NGP ON AIR | SBÍRKY

V cyklu online přednášek představí kurátoři Národní galerie Praha galerijní sbírky a sbírkové expozice. Prostřednictvím tematických celků budou reflektovat průběh roku v intencích přírodních změn, zvyků, náboženských tradic a významných historických výročí.

NGP ON AIR | VÝSTAVY

Pokračování pravidelných čtvrtečních online přednášek pod novým názvem NGP On Air | Výstavy. Kurátoři a edukátoři NGP, ale i hosté napříč obory, nabídnou širokou řadu témat a odborných komentářů zaměřených na aktuální výstavy konané v Národní galerii.

NGP ON AIR | TOYEN: SNÍCÍ REBELKA

Speciální kategorii si zaslouží bohatý doprovodný program k výstavě Toyen: Snící rebelka, který můžete sledovat na YouTube kanálu NGP a jejích facebookových stránkách. V přednáškovém cyklu jsme se zaměřili na obrazy, kresby a ilustrace této nekonvenční umělkyně. Reflektována byla její díla od dvacátých let 20. století až po pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby Toyen jsme představili dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bylo malířčino dílo nahlédnuto i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.

NGP ON AIR | SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA

Série online diskuzí otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Adéla Janíčková a Helena Huber-Doudová střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

KŘÍŽEM KRÁŽEM NÁRODNÍ GALERIÍ PRAHA

V sérii videí, která vznikla spoluprací NGP s Českými centry, Vás historička umění Veronika Wolf provede ikonickými díly z galerijních sbírek napříč staletími, která poutají pozornost i v zahraničí. Díky tomuto projektu budou prezentována například v Koreji, Japonsku, USA, Izraeli, Francii či Řecku. Všechny díly najdete na YouTube NGP.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Online komentované prohlídky výstav.

KRÁTKÉ KOMENTÁŘE K VÝSTAVÁM

Podívejte se s námi do výstavních prostor spolu s jejími autory. Aktuálními výstavami vás provedou kurátoři a edukátoři NGP. Promyšlený koncept obsahuje více různých aktivit souvisejících s jednotlivými projekty ⁠⁠–⁠⁠ komentovaná videa, interaktivní workshopy pro děti nebo také 3D prohlídky a další speciální programy. Videa budou postupně zveřejňována na sociálních sítích a webu NGP.

DO YOU HAVE A MINUTE?

Úspěšná série krátkých videí o vybraných dílech ze sbírek NGP pokračuje na Instagramu NGP.

360° VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Národní galerie Praha a nadační fond Bohemian Heritage Fund společně připravily interaktivní virtuální prohlídky vybraných sbírkových expozic Národní galerie. Technické zpracování prohlídek zajistila studia VR_MUSASHI a Scan3D. Přístupné jsou divákům zdarma.

  • Virtuální prohlídka mapující rozsáhlou expozici Staří Mistři ve Schwarzenberském paláci, která je rozdělena do tří částí. Pomocí zeleného tlačítka se mohou diváci podívat i do dalších pater výstavních prostor.

EDUKAČNÍ PROGRAMY

Od tipů na doma až po studijní materiály k výstavám. Edukátoři NGP pro vás připravují pravidelný přísun aktivit, které jsou inspirovány díly z našich sbírek a výstav. Dostupné jsou pro jakoukoliv věkovou skupinu, zapojit se tedy může každý. Pracujeme s materiály, které má téměř každý ve své domácnosti. Přijmout tak můžete výzvy doma, ale i venku, a vyzkoušet různé techniky umění.
Více naleznete na FB stránce NGP dětem a na webových stránkách v sekci pro pedagogy

VIDEO-WORKSHOPY

Cyklus videí čerpajících náměty z umění a nabízejících podněty k tvůrčí činnosti můžete vyzkoušet doma nebo ve škole. Archiv video-workshopů najdete zde.

BALET MEZI OBRAZY: REMBRANDT A SASKIA

Osudový láskyplný vztah mezi nizozemským malířem Rembrandtem Harmenszoonem van Rijn a Saskií van Uylenburgh ožívá. Děje se tak díky neobvyklému spojení Národní galerie Praha a Baletu Národního divadla, které připravily speciální vizuální překvapení inspirované Rembrandtovým dílem a životním osudem. Projekt se váže na právě probíhající výstavu Rembrandt: Portrét člověka.

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU RESTAUROVÁNÍ DĚL

Podívejte se na našem Youtube kanálu na sérii videí o průběhu restaurování vybraných děl ze sbírkové expozice Staří mistři a 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století. S odbornými komentáři restaurátorů NGP!

ONLINE SBÍRKY

Galerie disponuje bohatým archivem děl, který neustále doplňuje. Její online sbírky lze nalézt na odkazu sbirky.ngprague.cz. Díla si tak můžete prohlížet z pohodlí domova a zkoumat jejich jemné nuance a detVod
Moje-nej_J.-Ryndová_Sergei-Gherciu_fs-(3).JPG
Videocyklus Moje nej dílo.