NGP online

I po otevření výstav a expozic pokračuje online program Národní galerie, který najdete převážně na sociálních sítích. Virtuální prohlídky, živé přenosy přednášek a diskuzí či workshopy online, to je jen stručný výčet toho, co pro naše publikum chystáme. Pokryjeme přitom nejen nedávno otevřené výstavy, ale i sbírkové expozice či místa, která zůstávají návštěvníkům běžně skryta.

MOJE NEJ DÍLO

Série komentovaných videí, ve kterých naši zaměstnanci představují svá oblíbená díla ze sbírek NGP. Více najdete na Youtube NGP.

KŘÍŽEM KRÁŽEM NÁRODNÍ GALERIÍ PRAHA

V sérii videí, která vznikla spoluprací NGP s Českými centry, Vás historička umění Veronika Wolf provede ikonickými díly z galerijních sbírek napříč staletími, která poutají pozornost i v zahraničí. Díky tomuto projektu budou prezentována například v Koreji, Japonsku, USA, Izraeli, Francii či Řecku. Všechny díly najdete na YouTube NGP.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

Online komentované prohlídky výstav.

KRÁTKÉ KOMENTÁŘE K VÝSTAVÁM

Podívejte se s námi do výstavních prostor spolu s jejími autory. Aktuálními výstavami vás provedou kurátoři a edukátoři NGP. Promyšlený koncept obsahuje více různých aktivit souvisejících s jednotlivými projekty ⁠⁠–⁠⁠ komentovaná videa, interaktivní workshopy pro děti nebo také 3D prohlídky a další speciální programy. Videa budou postupně zveřejňována na sociálních sítích a webu NGP.

NGP ON AIR | SOUČASNÉ UMĚNÍ A ARCHITEKTURA

Série online diskuzí otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

NGP ON AIR | SBÍRKY

Cyklus online přednášek představí sbírky a sbírkové expozice kurátoři Národní galerie Praha. Prostřednictvím tematických celků budou reflektovat průběh roku v intencích přírodních změn, zvyků, náboženských tradic a významných historických výročí.

NGP ON AIR | VÝSTAVY

Pokračování pravidelných čtvrtečních online přednášek pod novým názvem NGP On Air | Výstavy. Kurátoři a edukátoři NGP, ale i hosté napříč obory, nabídnou širokou řadu témat a odborných komentářů zaměřených na aktuální výstavy konané v Národní galerii.

NGP ON AIR | TOYEN: SNÍCÍ REBELKA

Speciální kategorii si zaslouží bohatý doprovodný program k výstavě Toyen: Snící rebelka, který můžete sledovat na YouTube kanálu NGP a jejích facebookových stránkách. V přednáškovém cyklu se zaměříme na obrazy, kresby a ilustrace této nekonvenční umělkyně. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby Toyen představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude malířčino dílo nahlédnuto i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.

ARCHIV PŘEDNÁŠEK A DISKUZÍ

DO YOU HAVE A MINUTE?

Úspěšná série krátkých videí o vybraných dílech ze sbírek NGP pokračuje na Instagramu NGP.

360° VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY

Národní galerie Praha a nadační fond Bohemian Heritage Fund společně připravily interaktivní virtuální prohlídky vybraných sbírkových expozic Národní galerie. Technické zpracování prohlídek zajistila studia VR_MUSASHI a Scan3D. Přístupné jsou divákům zdarma.

  • Nově vzniklá virtuální prohlídka mapuje rozsáhlou expozici Staří Mistři ve Schwarzenberském paláci, která je rozdělena do tří částí. Pomocí zeleného tlačítka se mohou divácí podívat i do dalších pater výstavních prostor.

EDUKAČNÍ PROGRAMY

Od tipů na doma až po studijní materiály k výstavám. Edukátoři NGP pro vás připravují pravidelný přísun aktivit, které jsou inspirovány díly z našich sbírek a výstav. Dostupné jsou pro jakoukoliv věkovou skupinu, zapojit se tedy může každý. Pracujeme s materiály, které má téměř každý ve své domácnosti. Vyzkoušet tak můžete výzvy doma, ale i venku.
Více naleznete na FB stránce NGP dětem a na webových stránkách v sekci pro pedagogy

VIDEO-WORKSHOPY

Cyklus videí čerpajících náměty z umění a nabízejících podněty k tvůrčí činnosti můžete vyzkoušet doma nebo ve škole. Archiv video-workshopů najdete zde.

BALET MEZI OBRAZY: REMBRANDT A SASKIA

Osudový láskyplný vztah mezi nizozemským malířem Rembrandtem Harmenszoonem van Rijn a Saskií van Uylenburgh ožívá. Děje se tak díky neobvyklému spojení Národní galerie Praha a Baletu Národního divadla, které připravily speciální vizuální překvapení inspirované Rembrandtovým dílem a životním osudem. Projekt se váže na právě probíhající výstavu Rembrandt: Portrét člověka.

NAHLÉDNĚTE POD POKLIČKU RESTAUROVÁNÍ DĚL

Podívejte se na našem Youtube kanálu na sérii videí o průběhu restaurování vybraných děl ze sbírkové expozice Staří mistři a 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století. S odbornými komentáři restaurátorů NGP!

ONLINE SBÍRKY

Galerie disponuje bohatým archivem děl, který neustále doplňuje. Její online sbírky lze nalézt na odkazu sbirky.ngprague.cz. Díla si tak můžete prohlížet z pohodlí domova a zkoumat jejich jemné nuance a detVod
Moje-nej_J.-Ryndová_Sergei-Gherciu_fs-(3).JPG
Videocyklus Moje nej dílo.