Toyen, Tak daleko, tak staré, 1954.

NGP On Air | Toyen ⁠–⁠ Snící rebelka: Tak daleko, tak staré

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.
Online přednáška Jaromíra Typlta k výstavě Toyen: Snící rebelka v rámci cyklu NGP On Air | Výstavy

Surrealismus výrazně inspirovaný alchymií, tarotem a symbolikou hermetismu ⁠–⁠ s takovým se Toyen a Jindřich Heisler setkali, když v roce 1947 odešli do Paříže a navázali tu úzký kontakt se surrealistickou skupinou okolo André Bretona. Nutno říci, že čeští surrealisté této podobě surrealismu pomalu přestávali rozumět a zvláště v období 50. let ji často kritizovali, zdála se jim příliš umělá, odříznutá od skutečnosti. Jaromír Typlt, který se dlouhodobě zajímá o jevy na pomezí mezi historií literatury a umění, se v přednášce zaměří právě na toto pozoruhodné rozcestí, na kterém se asi nejvýrazněji stvrdila odlišnost českého surrealismu od francouzských vzorů.

přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.
Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers,  Jaromír Typlt, Michal Novotný, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.  

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata