Děvče na židli, 1980, (c) Viktor Kolář

Diskuze | Kurt Gebauer a Zdenek Hůla | ONLINE

Online diskuze Kurta Gebauera a Zdenka Hůly se zaměří na výstavní aktivity a r/Realizace v Galerii H, která sídlila v domě bratří Hůlů v Kostelci nad Černými lesy. Kurt Gebauer vytvořil v Galerii H řadu děl ⁠–⁠ vedle soch také architektonicko-sochařské intervence. V rámci výstavy Realizace 85 zhotovil funkční díla v prostoru galerie a v témž roce i své proslulé trpaslíky.

Galerie H fungovala mezi lety 1983⁠–⁠1989 jako alternativa oficiální galerijní scény a uskutečnilo se zde zhruba 40 výstav, v rámci nichž svou práci prezentovalo 300 autorů.

Hosté: Kurt Gebauer, Zdenek Hůla
Moderátorka: Alena Štěrbová
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 90 min. / Místo: FB NGP / bez rezervace

Témata