Paul Gauguin, Soyez amoureuses, vous serez heureuses– Budťe zamilované, budete šťastné, 1898–1899, NGP

NGP On Air | Výstavy: Dřevořezy Paula Gauguina

Mezi malbou a plastikou
Online přednáška k výstavě Dřevo/řez s kurátorkou Petrou Kolářovou

Grafická tvorba Paula Gauguina (1848⁠–⁠1903) se nesla v duchu experimentování a úzce souvisela s jeho malířskou a sochařskou tvorbou. Jaké výtvarné postupy Gauguin volil při vytváření svých dřevořezů? A jakou roli hrála grafika v kontextu jeho uměleckého díla? Přednáška se zaměří na grafickou tvorbu tohoto velikána moderního malířství. Mimo jiné představí také Gauguinova díla z Národní galerie ⁠–⁠ grafické štočky a jejich novodobé otisky. Na jejichž počátku stojí objev M. R. Štefánika učiněný v letech 1910⁠–⁠1911 na Tahiti.

Cena: zdarma / Délka trvání: cca 70 min. / Místo konání: FB NGP

Témata

Lidé

PhDr. Petra Kolářová, PhD.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny