Viktor Pivovarov, Autoportrét v mládí (cyklus Ztracené klíče), 2015, v majetku autora.

NGP On Air | Výstavy: Dialog o rozdvojeném logu

Dílo Viktora Pivovarova je vlastně celé založené na principu zdvojení či rozdvojení. Motiv dvojníka, jehož prostřednictvím manifestují romantičtí umělci a jejich dědicové trhlinu v realitě, ať již skutečnou či prožívanou, je ovšem především uměleckým prostředkem a princip zdvojování rétorickou figurou svého druhu. A Pivovarov je mistrem ve strategickém využívání možností, jež mu nabízí různé tvůrčí strategie a nástroje při vytváření paralelních obrazových světů. V dialogu s umělcem se proto Marek Pokorný pokusí prozkoumat, do jaké míry je pro něj dvojník především uměleckým prostředkem a do jaké tématem osobním.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata