Toyen, Hladina, 1939.

NGP On Air | Sbírky: Rok 1939 v obrazech

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.
Přednáška Adriany Šmejkalové, kurátorky Sbírky grafiky a kresby, přiblíží napjatou situaci tragického roku 1939 u příležitosti výročí 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii, kdy si připomínáme uzavření českých vysokých škol nacisty, jako jednu z mnoha represí daného roku. Zaměří se na uměleckou výpověď tohoto stinného období, na svědectví, jež nám zůstala v podobě výtvarných děl. 

Rokem 1939 končí jedna epocha a začíná druhá, jak dokládá i tematické rozdělení stálých expozic NGP nebo řada uměnovědných publikací, věnující se programům a impulzům ve vizuálním umění 20. století. Kontinuita vývoje avantgardy byla násilně přetrhána a došlo k drtivým společenským změnám, nejen umělecký projev ale samotná lidská existence byla v ohrožení.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata

Lidé

PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby