Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965.

NGP On Air | Výstavy: Představ si nehmotné umění ⁠–⁠ stručné dějiny konceptuálního umění

Od uměleckého díla obvykle diváci očekávají, že bude krásné, nebo že bude náročné na vytvoření, anebo že se alespoň bude jednat o hmotný artefakt. Co se ale stane, když umělci taková očekávání smetou ze stolu? Jak budou vypadat umělecká díla, která si budeme jen představovat? A co vlastně máme dělat s díly, která jsou záměrně ošklivá? Na tyto otázky se pokusí odpovědět přednáška Jitky Šosové.

Jitka Šosová je historička umění, absolventka dějin umění na FF UK a teorie a dějin designu a nových médií na UMPRUM, kde je aktuálně doktorandkou. Dlouhodobě působí v Národní galerii Praha jako edukátorka a spolupracuje s dalšími muzejními a galerijními subjekty, například Museem Kampa, Galerií Klatovy/Klenová nebo Pražským hradem, jako kurátorka a lektorka. Zabývá se především uměním 20. století a metodologií dějin umění.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP / bez rezervace

Témata