NGP On Air | Současné umění a architektura: Proměny bydlení

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.
Online diskuze v rámci cyklu NGP On Air | Současné umění a architektura s Vendulou HnídkovouDavidem Neuhäuslem a Davidem Tichým

V uplynulém roce téma bydlení získalo na aktualitě ⁠–⁠ v izolaci mezi čtyřmi zdmi, na home office nebo v karanténě se projevila opravdová moc architektury. Došlo k zintenzivnění vnímání nároků a možností bydlení? Jaké se objevily nové požadavky? Bude tato proměna trvalá? Jak vypadá veřejný development a bydlení podporované obcemi? Představuje pro nás historicky politika bydlení První republiky zrcadlo a inspiraci?
Moderátorka: Helena Huber-Doudová

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo konání: FB NGP
Vendula Hnídková studovala dějiny umění v Brně, Vídni a Helsinkách, doktorské studium Teorie a dějin designu a intermédií absolvovala na UMPRUM. Dlouhodobě působí na Ústavu dějin umění AV, v roce 2012 zde iniciovala založení Window Gallery UDU, kterou kurátorsky vedla až do roku 2018. V Národní galerii v Praze připravila výstavu "Národní styl. Kultura a politika", ke které vyšla i stejnojmenná publikace (2013). V letech 2017⁠–⁠2018 působila jako odborná asistentka na UMPRUM, v letech 2019⁠–⁠2020 přednášela na University of Birmingham, od roku 2021 na Masarykově univerzitě v Brně. V letech 2018⁠–⁠2020 vedla v Británii výzkum zaměřený na transfer ideje zahradních měst v rámci střední Evropy zaštítěný Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. Je autorkou a editorkou řady knih, z posledních na příklad "Moskva 1937. Architektura a propaganda" (2018), "Jan Šépka. Inspirace" (2019) či "Duch, který pracuje" (2020).
David Neuhäusl je architekt. V roce 2015 založil s Matějem Hunalem ateliér NEUHÄUSL HUNAL, který se zabývá prakticky všemi měřítky vystavěného prostředí a získal řadu ocenění jak v architektonických a urbanistických soutěžích, tak za interiérovou tvorbu. David absolvoval Architekturu a stavitelství na FSV ČVUT, Městské inženýrství na FAST VŠB a Mezinárodní obchod na FMV VŠE, během studia se mimo jiné zabýval urbánní ekonomií a potenciálem humanizace pražské magistrály. V letech 2016 ⁠–⁠ 2018 vedl s Jaroslavem Wertigem jako asistent studio na mezinárodní vysoké škole ARCHIP. Psal o architektuře i podmínkách jejího vzniku pro Bigg Boss a ERA 21. Autorsky se podílel na připravovaném projektu „Architektura 58 ⁠–⁠ 89“. Díky zkušenostem ze studia v Austrálii inicioval v roce 2010 vznik mezinárodní ideové soutěže Superstudio. V rámci svého doktorského studia na FA ČVUT se věnuje výzkumu veřejného developmentu.
David Tichý je architekt, pedagog a teoretik architektury. Studoval na Fakultě stavební a na Fakultě architektury ČVUT, kde zároveň absolvoval doktorandský program se zaměřením na mezigenerační koncepty bydlení. Ve své praxi se přes 20 let věnuje projekční činnosti v UNIT architekti a za své návrhy získal mnohá prestižní ocenění. Je docentem na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde garantuje výuku obytných budov a s Michalem Kohoutem vede ateliér. Věnuje se i výzkumné činnosti v oblasti bydlení, mimo jiné je spoluautorem rozsáhlého výzkumu rozvoje panelových sídlišť ve střední Evropě „Sídliště, jak dál“ (2016). Je spoluautorem "Pražských stavebních předpisů" a mnoha publikací o bydlení v kontextu udržitelného rozvoje a dostupnosti bydlení. Je členem poradního sboru Výboru pro bydlení EHS OSN v Ženevě.
NGP On Air | Současné umění a architektura je série online diskuzí, která otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

Témata

Lidé

Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová
Kurátorka Sbírky architektury