Toyen, Na zámku La Coste, 1943, NGP.jpg

NGP On Air | Toyen ⁠–⁠ Snící rebelka: Přízraky fašismu a války v díle Toyen

Online přednáška k výstavě Toyen: Snící rebelka v rámci cyklu NGP On Air | Výstavy

Jak se do tvorby Toyen promítala zneklidňující politická krize meziválečného období, která vyústila ve druhou světovou válku? Kunsthistorička Barbora Bartůňková se ve své přednášce zaměří na surrealistická díla Toyen, která byla reakcí na rostoucí hrozbu fašismu a utrpení válečných let. Působivá vyobrazení přízračných postav a imaginárních krajin budou prezentována v kontextu protifašistické tematiky v dílech dalších významných představitelů československé avantgardy. Přednáška tak představí jedinečné umělecké svědectví o boji proti politickému útlaku a násilí v třicátých a čtyřicátých letech 20. století.

přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.
Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers,  Jaromír Typlt, Michal Novotný, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.  

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata