NGP On Air | Sbírky: Pašije a expozice v Klášteře sv. Anežky České