Mistr Třeboňského oltáře, Kristus na hoře Olivetské, po 1380, NGP

NGP On Air | Sbírky: Pašije a expozice v Klášteře sv. Anežky České

Online přednáška k expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠⁠–⁠⁠1550 s kurátorkou Štěpánkou Chlumskou
Pašije Krista, stále týž obrazový příběh, ale nespočet variant a svébytných interpretací odrážejících dobovou duchovní atmosféru a proměny uměleckého stylu a formy. Tento postřeh provází nejednoho návštěvníka expozic děl starého umění, nejinak tomu je i v expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠⁠–⁠⁠1550 v Klášteře sv. Anežky České. Představíme nejvýznamnější z vystavených děl zachycujících toto téma v galerijní expozici prezentující mimořádná díla z období středověku a raného novověku.
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata

Lidé

Mgr. Štěpánka Chlumská
Kurátorka Sbírky starého umění

Související akce