Toyen, kresba k básnické sbírka Jindřicha Heislera Jen poštolky chčí klidně na desatero, 1939, soukromá sbírka.

NGP On Air | Toyen ⁠–⁠ Snící rebelka: Momenty odvahy

Online přednáška Jindřicha Tomana k výstavě Toyen: Snící rebelka v rámci cyklu NGP On Air | Výstavy

Jindřich Toman, lingvista a profesor slovanských jazyků a literatur na Michiganské univerzitě v americkém Ann Arbor, uvede svůj vstup vzpomínkami na Toyen a Jindřicha Heislera v rozhovoru s kurátorkou výstavy Annou Pravdovou. Následně se bude věnovat situaci za protektorátu a okolnostem odjezdu Toyen do Paříže v roce 1947. Ve druhé části programu se autor zaměří na Toyen jakožto designérku knižních publikací, a to zejména v meziválečném období. Předmětem přednášky bude několik příkladů jejích knižních obálek a ilustračních úprav. Tyto výstupy bude Jindřich Toman klást do souvislostí jak s dobovou knižní kulturou, tak s různými rovinami tvorby Toyen.
 
 V přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.
Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Jaromír Typlt, Michal Novotný, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.  

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata