Josef Bergler, Novoroční přání na rok 1806, NGP

NGP On Air | Sbírky: Novoročenky Josefa Berglera

online přednáška ke grafickému kabinetu Šťastný nový rok Josefa Berglera s kurátorem Petrem Šámalem
Sonda do umění, kultury a společnosti na přelomu epoch

Na podobu grafické tvorby v Čechách měl zásadní vliv malíř Josef Bergler (1753⁠–⁠1829), první ředitel pražské Akademie založené roku 1799. Do širokého spektra jeho neobyčejně plodné tvorby patří soubor přibližně čtyřiceti novoročních přání, svým rozsahem a kvalitou ojedinělý. V jejich rozmanité podobě se odráží fakt, že umění éry neoklasicismu sice programově čerpalo ze vzorů antiky a renesance, avšak jeho idealizovaná poloha byla vyvažována tendencemi ke karikatuře, pitoresknosti a humoru, jež se projevovaly nejčastěji právě na poli grafiky. Berglerovy novoročenky díky své námětové pestrosti zároveň nabízí možnost seznámit se s reáliemi každodenního života městské společnosti z doby před dvěma sty lety.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo konání: FB NGP

Témata

Lidé

Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
Kurátor Sbírky grafiky a kresby