Krátké komentáře | Mikuláš Medek: Nahý v trní | ONLINE

Online komentované prohlídky k výstavě Mikuláš Medek: Nahý v trní s edukátorkou Monikou Švec Sybolovou v Klášteře sv. Anežky České, s ředitelem Sbírky moderního a současného umění Michalem Novotným ve Veletržním paláci a s kurátorkou Sbírky umění 19. století a klasické moderny Alicí Němcovou 
  • Klášter sv. Anežky České
  • Veletržní palác
  • Valdštejnská jízdárna

Témata

Lidé

Mgr. Michal Novotný
Ředitel Sbírky moderního a současného umění