Monika Švec Sybolová

Monika Švec Sybolová

Edukátorka

Studovala obor estetika a dějiny umění na FF UK. Od roku 1993 působila jako externí lektorka Sbírky umění 19. století NGP a od roku 2000 jako edukátorka. Připravovala koncepci a realizovala veřejné, vzdělávací a zážitkové programy k výstavám jako Mistr Theodorik, Gotika v západních Čechách, Julius Mařák a jeho žáci, Václav Brožík, František Ženíšek, Emil Filla, Mikoláš Aleš, Otakar Lebeda, Rodina Mánesů, Piepenhagenové, Jakub Schikaneder, Wilhelm Riedel, Theodor Pištěk, Cesta k Amorfě, Tajemné dálky. Zaměřuje se na vzdělávací programy ve sbírkových expozicích pro střední školy, dospělé a seniory. Organizuje a připravuje kurzy dějin umění či letní krajinářské dílny, víkendové dílny a spolupracuje s platformou Máš umělecké střevo?. Specializuje se na intepretaci výtvarného umění skrze pohyb, hudbu a text. Absolvovala kurzy: Dramatická výchova pro současnou školu, Základy muzejní propedeutiky, Dotek-dech-pohyb aj. Je spoluautorkou dětských knih Deník Jakuba S. a Čapek & Čapek.