Přednáška | Umělecké dvojice v českém umění v 2. polovině 20. století | ONLINE

Online přednáška k výstavě Mikuláš Medek: Nahý v trní s edukátorkou NGP Monikou Švec Sybolovou

Jak funguje vzájemná inspirace a dynamika mezi uměleckými partnery? Musí být ze stejného uměleckého oboru nebo je naopak občerstvující rozdílnost? Jak jsou rozdělena práce a síly v manželských uměleckých dvojicích? Může v páru vzniknou umělecké dílo, které 50:50? Nebo jsou to vždy dvě umělecká díla vyrůstající z podobné podstaty? Je to souznění duší nebo velký třesk? Je více inspirování nebo jeho vizualizace? A co se stane, když jeden zemře a druhý pokračuje? Nebo, když oba dva z intenzivního sepětí, odejdou. A jak to celé promění sláva, uznání a čas. 

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata

Lidé