Veletržní palác, NGP, foto Jakub Přecechtěl

NGP On Air | Současné umění a architektura: Jak se svět (umění) dokáže vypořádat s pandemií?

online diskuze v rámci nového cyklu NGP On Air | Současné umění a architektura s Pavlou Scerankovou, Lukášem Hofmannem a Martinem Kohoutem
Může nám umění ukázat, jak se na změny adaptovat? Jaký vliv může mít pandemie na tvorbu umělců a budoucí způsoby prezentace? Co nás krize naučila? Kromě pandemie tu je také řada dalších palčivých společenských otázek. Zdůraznila současná situace některé problémy nebo na ně naopak vrhá stín? Těmto otázkám se budou věnovat umělci Pavla Sceranková (Košice ⁠–⁠ Praha, AVU), Lukáš Hofmann (Praha, Futura) a Martin Kohout (Berlín, UMPRUM).
Moderátorka: Adéla Janíčková
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo konání: FB NGP
Pavla Sceranková (*1980) se narodila v Košicích a dlouhodobě působí v Praze, kde absolvovala Akademii výtvarných umění. Zabývá se sochařskou tvorbou a ve své práci s objekty si pohrává s prvkem akce. Součást jejích plastik také často tvoří video a jako tzv. videosochy stojí na pomezí performance, animované sochy a autonomního videa. V obsahové rovině se Pavla Sceranková zabývá reflexí vnímání, paměti a prožívání okolního světa. Sceranková je držitelkou řady ocenění, včetně dvojnásobné nominace na Cenu Jindřicha Chalupeckého (2007, 2015), a získala několik mezinárodních stipendií, například v rámci DAAD na Universität der Künste v Berlíně (pod vedením Tonnyho Cragga). Je zastoupena ve významných sbírkách současného umění a svou tvorbu představila v renomovaných institucích včetně Astrup Fearnley Musset v Oslu nebo vídeňské Kunsthalle. V současnosti spolu s Dušanem Zahoranským vede Ateliér intermediální tvorby II na Akademii výtvarných umění v Praze.
Martin Kohout (*1984) je absolvent Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze (Katedra kamery) a Städelschule ve Frankfurtu (ateliér Simona Starlinga). Dva roky také studoval na UdK v Berlíně. Jeho multimediální tvorba reaguje na nejrůznější životní situace, na neuchopitelnost současného světa a neschopnost individua se v něm zorientovat. Kohoutovým hlavním tématem je sebereflexe člověka v globální komunikaci, která přináší protichůdné zážitky ⁠–⁠ sblížení i agresi, sebedůvěru i bezmoc. Svou tvorbu představil v českém a mezinárodním kontextu na samostatných i skupinových výstavách, mj. v New Yorku, Pekingu, Tokiu, Berlíně, Paříži nebo Sofii. V roce 2010 byl jedním z finalistů německé ceny Marler Video-Kunst-Preis a v roce 2008 zvítězil v soutěži Jiné vize na Festivalu animovaného filmu v Olomouci. Dvakrát byl nominovaný na Cenu Jindřicha Chalupeckého, kterou v roce 2017 vyhrál.
Lukáš Hofmann / Saliva (*1993) je umělec a kurátor Centra pro současné umění FUTURA. V roce 2018 se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Vyjadřuje se především prostřednictvím performance, videa a instalací, které často promlouvají také dialektem módního či kreativního průmyslu. Pro své situace vytváří kurátorované komunity aktérů a prostředí, uvnitř nichž navozuje soustředěnou atmosféru a rovnostářskou dynamiku. Komunikuje tak škálu nanejvýš současných pocitů: otupělost i potencialitu citu, zklamání i naději. Svou tvorbu představil například v Art in General v New Yorku, SAVVY Contemporary a Schinkelově pavilonu v Berlíně, na A Performance Affair (Brussels Gallery Weekend), v Dánské národní galerii v Kodani, v Muzeu moderního umění ve Stockholmu, Galerie Frangulyan v Paříži nebo v Galerii PLATO v Ostravě a v rámci Manifesta 11 performoval v Kabaretu Voltaire v Curychu.
NGP On Air | Současné umění a architektura je série online diskuzí, která otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

Témata

Lidé

Adéla Janíčková, MA
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění