Max Švabinský, Splynutí duší, 1896.

NGP On Air | Sbírky: Podoby lásky ve sbírkách NGP

Milostné náměty patří ve výtvarném umění k těm nejčastěji zobrazovaným, láska se však v umění objevuje v mnoha podobách. Od lásky rodičovské přes lásku romantickou, lásku duchovní i lásku vášnivou a stravující až k lásce nenaplněné. Na vybraných dílech ze Sbírky umění 19. století a klasické moderny a ze Sbírky moderního a současného umění NGP si ukážeme některé z mnoha podob lásky v dílech českých i zahraničních umělců. Přednášku povede kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny Alice Němcová.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata

Lidé

Mgr. Alice Němcová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny