Hermína Laukotová, Večerní mračna, 1898, NGP

Přednáška | Svět mytologie, reality a fantazie malířky Hermíny Laukotové | ONLINE

Online přednáška s kurátorem Petrem Šámalem inspirovaná grafickým kabinetem Hermína Laukotová: Páry zemské

Nahlédneme do fascinujícího světa umění na přelomu 19. a 20. století a podíváme se na fenomén umělkyně a volné grafiky.

Cena: zdarma / Doba trvání: 60 min. / Místo konání: FB NGP

Témata

Lidé

Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
Kurátor Sbírky grafiky a kresby