Jindřich Štyrský, Toyen a Vincenc Nečas, Průvodce Paříží a okolím, Odeon, Praha 1927. Ze soukromé sbírky.

NGP On Air | Toyen ⁠–⁠ Snící rebelka: Turismus a avantgarda ⁠–⁠ Průvodce Paříží

Online přednáška Meghan Forbes k výstavě Toyen: Snící rebelka v rámci cyklu NGP On Air | Výstavy.
V roce 1927 publikovala Toyen spolu s Jindřichem Štýrským a novinářem Vincencem Nečasem Průvodce Paříží pro turisty. Příručka čítající přes 800 stran mapuje místa, kde se čeští turisté mohli najíst nebo si vyměnit peníze, poukazuje ale také na umělecké ateliéry a kina. Na základě této publikace představí přednáška Meghan Forbes z newyorského Metropolitního muzea umění Paříž bouřlivých dvacátých let optikou českých turistů a zejména Toyen, která často podnikala toulky tímto jedinečným městem.
Přednáška se bude vysílat v anglickém jazyce s českými titulky. Moderovat ji bude Jitka Šosová.

V přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.
Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Michal Novotný, Jaromír Typlt, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata