NGP On Air | Výstavy: Ženy, které přemohly muže ⁠–⁠ Eva, Judita, Omfalé a ostatní