Mikuláš Medek, Nahý v trní I, 1954, soukromá sbírkaMikuláš Medek, Nahý v trní I, 1954, soukromá sbírka

Diskuze | Mikuláš Medek očima jeho dcery | ONLINE