Toyen: Léto, 1931.

NGP On Air | Toyen ⁠–⁠ Snící rebelka: Mezi abstrakcí a surrealismem: artificialismus Jindřicha Štyrského a Toyen / Paříž 1925⁠–⁠1928

Online přednáška k výstavě Toyen: Snící rebelka v rámci cyklu NGP On Air | Výstavy

Přednáška kurátorky výstavy Anny Pravdové představí umělecké začátky Toyen, jedné z nejdůležitějších výtvarnic první poloviny 20. století. Podíváme se do umělecké Paříže 20. let 20. století,  kde tvůrčí dvojice Jindřich Štyrský a Toyen založili vlastní umělecké hnutí a nahlédneme do kontextu jeho vzniku.

 V přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.
Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Jaromír Typlt, Michal Novotný, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.  

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata

Lidé

PhDr. Anna Pravdová, Ph.D
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny