Toyen, Všechny živly, 1950.

NGP On Air | Toyen ⁠–⁠ Snící rebelka: Toyen a surrealistická skupina v Paříži (1947⁠–⁠1969) ⁠–⁠ Přátelství a výprava za poezií

 Online přednáška Bertranda Schmitta k výstavě Toyen: Snící rebelka v rámci cyklu NGP On Air | Výstavy

Od dubna 1947 do října 1969 se Toyen, již trvale usazená v Paříži, prakticky každý den (a občas i několikrát denně) scházela se surrealisty a zapojovala se do projektů, výstav, her, kolektivních prohlášení a publikací pařížské surrealistické skupiny soustředěné okolo André Bretona.
Jak politické, morální i umělecké postoje surrealistů a nová témata, která v jejich kruzích začala rezonovat po druhé světové válce, ovlivnily její dílo? A jakou odezvu měla naopak práce Toyen v dílech mladé generace surrealistických básníků a malířů v tehdejší Paříži?
Na tyto otázky odpoví režisér, básník a esejista Bertrand Schmitt, který je členem Pařížské skupiny surrealistického hnutí a České a slovenské surrealistické skupiny. Ve své přednášce se zaměří na významná díla a zásadní momenty v životě i tvorbě Toyen během jejího francouzského pobytu v 50. a 60. letech 20. století.
Přednáška proběhne ve francouzském jazyce s českými titulky. Moderovat ji bude Markéta Ježková.

přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.
Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Jaromír Typlt, Michal Novotný, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.  

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata