NGP On Air | Výstavy: Rembrandt ⁠–⁠ jak umělce vnímali mistři 19. a 20. století

Online přednáška k výstavě Rembrandt: Portrét člověka s historičkou umění Markétou Ježkovou
Cena: zdarma / Délka trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP / bez rezervace
Jak Rembrandta vnímali umělci, kteří žili a tvořili staletí po jeho smrti? Jak měnil jejich pohled na svět? Pojďme společně objevit slavného malíře očima Vincenta van Gogha, Pabla Picassa, Jamese Ensora a dalších světových a českých umělců. To, že Rembrandt ovlivňuje i generace malířů tvořících na počátku 21. století, dokládá projekt After Rembrandt, který je součástí výstavy Rembrandt: portrét člověka.

Témata