Přednáška | Dílo Mikuláše Medka v kontextu zahraniční umělecké scény | ONLINE

Online přednáška k výstavě Mikuláš Medek: Nahý v trní s historičkou umění Jitkou Šosovou

Online přednáška se zaměří zejména na rané práce Mikuláše Medka a srovná je s tvorbou soudobých umělců i autorů ze starších historických epoch. Navzdory rozšířené představě, že umělci byli po roce 1948 železnou oponou zcela odříznutí od informací o mezinárodním dění, v Československu existovalo povědomí o surrealismu, existencialismu a nové figuraci. V konfrontaci Medkova díla a dalšími, zahraničními, realizacemi společně odhalíme obecnější tendence Medkovy práce, stejně jako osobité rysy jeho práce. 

Cena: Zdarma / Doba trvání: cca 60 min / Místo konání: FB NGP / bez rezervace

Témata