Veletržní palác, NGP, foto Serghei Gherciu

NGP On Air | Současné umění a architektura: Sdílené město a pandemie?

Online diskuze v rámci cyklu NGP On Air | Současné umění a architektura s Milotou Sidorovou, Tomášem Cachem a Krištofem Hanzlíkem

Sdílení se stalo trendem v mnoha směrech. Sharing nebo commoning zasahuje do všech rovin fungování města ⁠–⁠ participace obyvatelstva i mobility. Digitalizace otevírá otázky vztahu individuality a komunity i genderu a inkluze ve veřejném prostoru. Sociální sítě ⁠–⁠ komunitní i komerční digitální platformy, proměnily způsob našeho společného soužití, cestování a prožitku města.

Pandemie přinesla limitní situaci sdílení v podobě ohrožení na zdraví. Jak pandemie proměňuje participaci? Jak se bezpečně (s odstupem) pohybovat městem? Jaká jsou pravidla pro design testovacích a očkovacích center?

Moderátorka: Helena Huber-Doudová
Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo konání: FB NGP
Milota Sidorová je ředitelkou kanceláře pro participativní plánování Metropolitního Institutu v Bratislavě. Moderátorka, architektka a feministka absolvovala řadu zahraničních stáží, spoluzakládala reSITE Prague a Women in Public Space Prague. Věnuje se inkluzivnímu participativnímu plánování a genderově-férovému městu. Je autorkou knihy How to design a fair-shared city? (2017), editorkou knihy Nepredať! Zveľadiť! (2020) a v současnosti editorkou manuálu participativního plánování a socio-prostorového mapování Jak porozumět městu a jeho lidem? (2021). Od roku 2018 spolumoderuje program na Rádiu FM s názvem Živé Mesto FM.
Tomáš Cach je dopravní urbanista se specializací na cyklodopravu. Dlouhodobě se věnuje především provozně-prostorovému utváření prostředí měst, krajiny a dopravních staveb na všech úrovních tak, aby bylo přívětivější i pro chůzi a jízdu na kole. Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze a absolvoval roční studijní pobyt na ENSA v Paříži. Nejprve působil v neziskovém sektoru (iniciativa Auto*Mat) a následně v Komisi Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu. V letech 2007 až 2012 koncepčně a metodicky zastřešoval integraci cyklodopravy v Praze a připravoval realizovaná pilotní opatření, současně byl členem týmu Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. V letech 2013⁠–⁠2015 působil také v Kanceláři veřejného prostoru na IPR Praha, mj. je spoluautorem Manuálu tvorby veřejných prostranství. Od roku 2009 průběžně spolupracuje s Ministerstvem dopravy, pro města, městské části a regiony připravil zejména desítky generelů a studií.
Krištof Hanzlík je členem studia coll coll založeného v roce 2009 s vizí vnitřní svobody a zájmem o spekulativní navrhování architektury. Právě to umožňuje účast na projektech ve všech fázích vývoje, ať jde o užitný design nebo rozvoj městských celků. Je absolventem The Bartlett School of Architecture University College London (UCL), studoval také na ČVUT v Praze a na TU Wien. Je spoluautorem knihy s názvem One More Tree ⁠–⁠ O strom více, která vyšla v roce 2013.
NGP On Air | Současné umění a architektura je série online diskuzí, která otevře téma dopadů aktuální pandemie na současné umění a architekturu. V pravidelném měsíčním cyklu uvedou kurátorky Sbírky moderního a současného umění NGP Helena Huber-Doudová a Adéla Janíčková střídavě obě tyto odvětví. Pozvaní hosté představí své probíhající, ale i zrušené projekty. Následná společná diskuze se zaměří na komplexní otázky, které mají za cíl nadnést nové přístupy v daném tématu, spíše nežli hledat cestu návratu k těm dosud známým.

Témata

Lidé

Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová
Kurátorka Sbírky architektury