Opuštěné doupě, 1937, Galerie výtvarného umění v Chebu

NGP On Air | Toyen ⁠–⁠ Snící rebelka: Nástup přeludů ⁠–⁠ mezi vrásněním a trhlinami v prostoru a obraze

Karta Klubu přátel NGP
Staňte se členem Klubu přátel NGP a podpořte nás.
Online přednáška Annabelle Görgen-Lammers k výstavě Toyen: Snící rebelka v rámci cyklu NGP On Air | Výstavy.  

Zdá se, že v různých etapách své tvorby uplatňovala Toyen velice rozdílné obrazové koncepty, které se průběžně měnily. Jak se vyvíjely a jaké charakteristické rysy v nich najdeme, budeme-li sledovat procesy, z nichž se rodily? Zaměříme-li se na počátek třicátých let dvacátého století a osvětlíme-li si historické, umělecké a osobní kontexty, jakož i setkávání teorií, osobností a děl dalších mezinárodních surrealistů, můžeme lépe pochopit unikátní způsob, jakým Toyen přistupovala k přeludům. 

Annabelle Görgen-Lammers je historička umění, která získala titul PhD za svůj výzkum surrealismu. Byla hostující přednášející na různých univerzitách a je kurátorkou výstav v Hamburger Kunsthalle. Vytvořila a realizovala mnoho mezinárodních výstav umění 19. a 20. století, které často představily zcela nové aspekty surrealismu. Podnítila spolupráci pařížského Muzea moderního umění, Národní galerie Praha a Hamburger Kunsthalle jež stojí za první samostatnou výstavou Toyen v Německu. Společně s Annou Pravdovou a Annie LeBrun je spolukurátorkou výstavy, která se koná v Praze, Hamburku a Paříži.
Přednáška proběhne v anglickém jazyce s českými titulky

přednáškovém cyklu k výstavě NGP ― Toyen: Snící rebelka se zaměříme na obrazy, kresebné cykly a ilustrace malířky Toyen. Reflektována budou její díla od dvacátých let 20. století až po autorčinu pozdní tvorbu. Kromě života a tvorby představíme dobový a umělecký kontext spjatý se surrealistickými skupinami v Čechách i ve Francii. V neposlední řadě bude tvorba malířky nahlédnuta i v souvislosti s tendencemi uplatňujícími se v současném umění.
Přednášky proběhnou v českém, anglickém a francouzském jazyce. Cizojazyčné příspěvky budou vždy doplněny českými titulky. V rámci online přednáškového cyklu vystoupí Barbora Bartůňková, Meghan Forbes, Annabelle Görgen-Lammers, Michal Novotný, Jaromír Typlt, Martina Pachmanová, Anna Pravdová, Anna Smékalová, Bertrand Schmitt a Jindřich Toman. Cyklus budou moderovat Markéta Ježková, Jitka Šosová, Alena Štěrbová a Monika Švec-Sybolová.

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 70 min. / Místo setkání: FB NGP

Témata