ARCHIV | Eva Kmentová

26/11 2021
Dne 2. července 1968 byla v pařížském Rodinově muzeu zahájena výstava s názvem Od Myslbeka k dnešku. Expozice představila poprvé v zahraničí reprezentativní výběr z moderní české a slovenské sochařské tvorby. Komisař výstavy Jiří Mašín vybral celkem 80 děl od 59 umělců. Kromě prací Josefa Václava Myslbeka byly též představeny práce Františka Bílka, Jana Štursy, Bohumila Kafky a Josefa Mařatky, z mladších autorů například práce Vladimíra Preclíka, Karla Nepraše, Jana Koblasy nebo Olbrama Zoubka.

Právě plastiky od devíti současných sochařek a sochařů Jiří Mašín krátce po skončení výstavy doporučil k nákupu do Národní galerie. Mezi nimi i sochu s názvem Eva od Evy Kmentové, jejíž originální snímek uchovává ve sbírce fotografií Archiv NG. Nákupní komise, svolaná v listopadu 1968, se na této akvizici jednomyslně shodla: „Ve sbírce českého sochařství NG je autorka zastoupena jednou prací z roku 1963 (Žena, která mlčí). Původně figurativní, kubismem ovlivněná tvorba Evy Kmentové přešla později v tvarový elementarismus, v současné době pracuje s otisky přírodních konkrétních struktur. Předkládaná práce bude dokládat nejen tuto vývojovou polohu v díle autorky, ale zároveň jednu z charakteristických tendencí soudobého moderního sochařství.“

Kromě Evy od Evy Kmentové zakoupila galerie z uvedené výstavy ještě sochy Zdeny Fibichové, Věry Janouškové, Aleše Veselého a Libora Davida.

FB_Kmentová.jpg
Eva Kmentová, Eva, 1967