Nová expozice Staří mistři II

Národní galerie Praha otevírá novou sbírkovou expozici Staří mistři II ve Šternberském paláci v pátek 11. prosince.

Nová expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci navazuje na historickou tradici prezentace mistrovských děl ve stejném objektu, v jakém sídlila v letech 1811⁠–⁠1871 Společnost vlasteneckých přátel umění, předchůdkyně dnešní Národní galerie Praha. Sbírková prezentace ve Šternberském a stávající instalace ve Schwarzenberském paláci se vzájemně doplňují a umělecká díla představují v různých kontextech. Nová instalace ve Šternberském paláci ukazuje díla v souvislostech jejich vzniku a zároveň připomíná hlavní centra uměleckého dění v Evropě. Zvolený koncept sbírkové expozice kurátorek Martiny Jandlové Soškové, Olgy Kotkové a Lucie Němečkové pomáhá návštěvníkovi vnímat umělecká díla v konkrétních vazbách, umožňuje sledovat rozdíly i vývoj hlavních center, jejichž svébytné rysy a jedinečnost zdůrazňuje v živém příběhu umění. Představuje taktéž specifika unikátních fondů NGP a jejich partnerů, například ojedinělou kolekci ikon, jež se dochovala v Praze.

Expozice reflektuje význam Hradčanského náměstí, v sousedství areálu Pražského hradu, který česká veřejnost vnímá jako tradiční středobod národní kultury a dějin. Pražský hrad je také častou zastávkou zahraničních turistů. Instalace hledá souvislosti a spojníky s různými kulturními oblastmi napříč Evropou i mimo ni ⁠–⁠ součástí projektu jsou artefakty ze Sbírky asijského umění v prostoru Čínského kabinetu, zdůrazňující vzájemnou provázanost umělecké tvorby.

Staří mistři II prezentují zcela výjimečnou kolekci italské malby 14. a 15. století, včetně tzv. italských primitivů, díky nimž lze vysledovat uměleckou tvorbu v Sieně, Florencii, Benátkách či Padově. Na fond raného italského umění navazuje instalace renesančního a barokního malířství, mj. s tvorbou Alessandra Alloriho či Giandomenica Tiepola.

K vidění jsou mimořádné soubory nizozemského, vlámského a holandského malířství z období 15.⁠–⁠18. století, přičemž hlavní pozornost se upírá na uměleckou produkci Antverp, Amsterodamu, Utrechtu a Leydenu. V těchto centrech působila celá řada vynikajících umělců, např. Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck či Gerard ter Borch. Sbírku nizozemské malby doplňuje zcela nově získaná kolekce zapůjčená ze Zátkovy sbírky obsahující ikonické krajinomalby Cornelise Massyse či Jana Josefsz. van Goyen.

Jako unikátní dílo je představen oltář s Ukřižováním od Hanse Raphona, jediný v úplnosti zachovaný retábl s Pašijemi Krista v tuzemských veřejných sbírkách. Uměleckou produkci střední Evropy zastupuje soubor norimberského malířství a vybraná solitérní malířská a sochařská díla vytvořená na území současného Německa. V expozici jsou zastoupeny umělecké produkce německých a rakouských malířů a sochařů v průběhu 17. a 18. století, které ilustrují kulturní rozmanitost jejich díla, ovlivňovaného na jedné straně holandským a vlámským uměním zejména 17. století a na straně druhé italským, především benátským malířstvím 16. a 17. století. Nepočetný soubor francouzského a španělského umění 17. a 18. století vyniká významem a kvalitou vystavených solitérních děl a je obohacen zápůjčkou obrazu Huberta Roberta z Národního památkového ústavu.

Ve čtvrtek 10. prosince bude od 11.00 živě přenášena tisková konference skrze Facebook NGP. Proběhne tentokrát bez účasti novinářů a veřejnosti s ohledem na vládní nařízení.
Vstup do expozice Staří mistři II ve Šternberském paláci je pro mladé do 26 let zdarma díky partnerství s Komerční bankou.
Gerard-ter-Borch,-Podobizna-Willema-II-Marienburga,-kolem-1661,-NGP.jpg
Gerard ter Borch, Podobizna Willema II Marienburga, kolem 1661, NGP

Související

Staří mistři II
  • Šternberský palác