Mimořádná opatření pro vstup do galerie

Vstup do Národní galerie Praha podléhá mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, podle nichž je každý návštěvník povinen mít nasazen respirátor dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) či nanoroušku ve všech prostorách galerie a dodržovat rozestupy 1,5 metru.

Účastníci komentovaných prohlídek a jiných hromadných akcí nad 20 osob se musí před vstupem do galerie prokázat:
  • Platným potvrzením o dokončeném očkování ⁠⁠–⁠⁠ od poslední dávky musí uplynout nejméně 14 dní; nebo
  • Potvrzením o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, od něhož neuplynulo více než 180 dnů; nebo
  • Negativním výsledkem RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin u:

a) u osob do 18 let

b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci

c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní.

Při nesplnění alespoň jedné z výše zmíněných podmínek nebude účastníkovi povolen vstup na akci ani v případě, že má uhrazené vstupné.
respi.jpg