Návrat sochy Ignáce Františka Platzera do Sbírky starého umění NGP