115 let od úmrtí Paula Cézanna

Před 115 lety, 22/10 1906, zemřel v Aix-en-Provence významný francouzský malíř Paul Cézanne, který proměnil tradiční chápání obrazu a posunul ho na práh moderního malířství.

Jeho život i tvorba byly spojeny s jižní Francií, jejíž krajinu často zobrazoval ve svých dílech. Obraz Dům v Aix z let 1885-1887 ve sbírce Národní galerie Praha představuje usedlost v Jas de Bouffan, nedaleko Aix-en-Provence, kterou vlastnila umělcova rodina. Cézanne ho vytvořil na základě promyšlené kompozice geometrických tvarů a barevných obrazových plánů. Představuje jedno z přelomových děl v Cézannově tvorbě, v kterém malíř dospěl k novému pojetí obrazu vycházejícímu z vnitřní logiky výstavby obrazové kompozice. Cézannův Dům v Aix se stal v roce 1923 součástí významného nákupu děl francouzského umění pro nově vzniklé Československo. Dnes zaujímá důležité místo ve stálé expozici První republika ve 3. patře Veletržního paláce.
CZE_NG.O_3203.jpeg
Paul Cézanne, Dům v Aix-en-Provence (Jas de Bouffan), 1885⁠–⁠1887.