Zahrady Kláštera sv. Anežky České se otevírají veřejnosti