Knihovna NGP digitálně zpřístupnila Ročenku Kruhu pro pěstování dějin umění

Knihovna NGP zpřístupnila další titul ze svého fondu v digitální podobě. Jde o periodikum Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění, které vycházelo pravidelně  v letech 1916-1948 v Praze a patří k významným bohemikálním odborným časopisům v oboru výtvarného umění a dějin umění.Periodikum bylo vydáváno stejnojmenným spolkem teoretiků a historiků umění, který byl založen roku 1913. Mezi členy spolku patřily významné osobnosti oboru, například Antonín Matějček, Karel Chytil, Josef Cibulka, Jaroslav Pešina, Antonín Podlaha či Oldřich Blažíček. Ročenka obsahuje cenné odborné články, komentáře k dílům, texty přednášek a reprodukce výtvarných děl.
ročenka.png
Ročenka Kruhu pro pěstování dějin umění.