Knihovna NGP digitálně zpřístupnila Ročenku Kruhu pro pěstování dějin umění