Anna Pravdová obdržela francouzský Řád umění a literatury

Lidé

PhDr. Anna Pravdová, Ph.D
Kurátorka Sbírky moderního umění