Česká centra představují světu sbírky NGP

Česká centra (ČC) ve spolupráci s Národní galerií uvádějí společný projekt Křížem krážem Národní galerií Praha, který prostřednictvím cyklu 11 videí představuje vybraná díla ze sbírek NGP. Spolupráci iniciovala Česká centra, která hledala obsahově i vizuálně silný on-line projekt z oblasti výtvarného umění spojený s českými reáliemi. Jako partner byla oslovena právě NGP, která připravila reprezentativní výběr děl napříč jednotlivými sbírkami, jenž ukazuje bohatost a rozmanitost umělecké tvorby českých autorů a také významná díla s vazbou na místní kulturní prostředí.

Jednotlivými díly provádí Veronika Wolf, historička umění. "Zásadní bylo koncipovat obsah tak, aby byl přístupný a srozumitelný pro publikum z jiných kulturních prostředí, s odlišnou tradicí a reáliemi, a přitom si udržel určitou hloubku a přesnost sdělení. Přiznávám, že to byl občas oříšek," sdílí své dojmy.
Seriál vznikl s ambicí zaujmout široké mezinárodní publikum. Videa se objevují na komunikačních platformách organizátorů jednou týdně, vždy ve čtvrtek. V rámci videosady se představuje například vzácná desková malba z doby císaře Karla IV., oblíbená díla a umělci císaře Rudolfa II. a dále čeští autoři konce 19. a první poloviny 20. stol., kteří se výrazně prosadili v zahraničí. Původní poptávce z Českého centra Soul a Českého centra Tokio částečně odpovídá i výběr některých témat - japonismus v tvorbě Emila Orlika či v Asii oblíbený Alfons Mucha. Národní galerie Praha z pozice partnera projektu připravila celý kurátorský koncept a zajistila realizaci videí pod režisérským vedením Marca Chiodiho. Chiodi studoval vizuální umění na univerzitě v Benátkách a pracoval dlouhodobě také v Tokiu či Hong Kongu. Kromě Národní galerie spolupracuje mimo jiné s Operou a Baletem Národního divadla či Italským kulturním institutem.

„Tyto krátké díly nejsou jen prezentací rozmanitých sbírek NGP, ale také cestou prostorem a časem bez ohledu na omezení, která přinesl COVID-19. Věřím, že inspirujeme diváky z celého světa k prohloubení znalostí o českém umění a pozveme je k návštěvě Prahy, až to bude opět možné," říká k projektu generální ředitelka NGP Alicja Knast. Generální ředitel Českých center Ondřej Černý k tomu dodává: „Sbírky Národní galerie jsou neobyčejně bohatou studnicí jedinečných artefaktů mj. českého resp. středoevropského  výtvarného umění napříč staletími. Mám radost, že díky tomuto projektu je můžeme prostřednictvím sociálních sítí prezentovat třeba v USA, Izraeli, Belgii, Rakousku, Řecku či v modifikovaném vzorku ve Francii, Nizozemsku či na Ukrajině.  Vedle angličtiny vzniká hned několik jazykových mutací.“ K projektu se vyjádřila také například ředitelka Českého centra Soul Michaela Lee: „Očekáváme, že společný projekt vzbudí zájem korejské veřejnosti. Cílem totiž není jen prvoplánově přiblížit historii českého výtvarného umění v zahraničí, ale v mnohem širším kontextu prezentovat naši zemi jako významné centrum evropského umění," uvedla.

Od poloviny května se s jednotlivými díly mohou seznámit nejprve uživatelé sociálních sítí nejen v České republice, ale také v Japonsku a Koreji.  Během léta a podzimu se budou postupně přidávat další země, ve kterých mají Česká centra zastoupení, konkrétně pak Brusel, Athény, Kyjev, Moskva, New York, Paříž, Rotterdam, Tbilisi, Tel Aviv ⁠–⁠ Jeruzalém, Vídeň.

Videa lze sledovat i na webových stránkách a sociálních sítích ústředí Českých center - každý čtvrtek až do poloviny července bude pravidelně na Facebooku Českých center zveřejněno jedno z videí, současně též na Facebooku i Youtube kanále Národní galerie Praha. 

Česká centra jsou kulturním institutem, zřízeným Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Jejich hlavním posláním je šíření a podpora dobrého jména ČR a posilování kulturních vztahů mezi zeměmi. ČC jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů ⁠–⁠ EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních  a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí, zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech ⁠–⁠ kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě.
Veronika-Wolf_foto-Marco-Chiodi_NGP3.jpg