100 let od narození Lubora Hájka

Před sto lety, dne 5. května 1921, se narodil Lubor Hájek, zakladatel a dlouholetý ředitel orientálního oddělení, předchůdce dnešní Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze. Lubor Hájek vystudoval indologii a srovnávací vědu náboženskou na FF UK v Praze a svou profesní dráhu začal jako odpovědný redaktor časopisu Nový Orient. Od roku 1952 působil v Národní galerii, kde založil a budoval sbírky asijského umění, jejichž organizaci a zveřejňování zasvětil celý život. Široce publikoval o většině souborů asijského umění v Československu a jeho knihy, v osobitém grafickém provedení s fotografiemi od bratří Formanů, byly přeloženy do mnoha světových jazyků. Hlavním zájmem mu však byly umělecké předměty samotné, jejichž studiu a zpřístupňování se neúnavně věnoval, dle svých slov veden především snahou objevovat „radost z krásy, radost z nekonečné a přerozmanité tvořivosti lidské, radost ze svobody a kázně, které spolutvoří velkou stavbu umění.“ Své nadšení sdílel s blízkými přáteli i s nejširší veřejností skrze výstavy a přednášky o jednotlivých oborech asijského a příležitostně i evropského umění či jeho teorii. Lubor Hájek byl z Národní galerie penzionován v roce 1986, avšak i poté s ní aktivně spolupracoval a podílel se na přípravě řady výstav a publikací. Zemřel 2. března 2000 v Praze.

hájek.jpg
Lubor Hájek v úzkém kontaktu s jedním ze sbírkových předmětů ⁠–⁠ čínským dračím rouchem ⁠–⁠ a s neodmyslitelnou dýmkou v ruce.