Vyřízené žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2019

30.05.2019

1. Žádost o poskytnutí všech autorských smluv uzavřených mezi Národní galerií v Praze a panem Jiřím Fajtem.

Žadatelce sděleno, že informace byla  zveřejněna na profilu zadavatele a je dostupná zde.

2. Žádost o informace o zahraničních služebních cestách Jiřího Fajta v roce 2019:

  • Kolik dní strávil odvolaný generální ředitel Jiří Fajt na služebních cestách v zahraničí v letošním roce 2019?
  • Jaké byly náklady NGP na jeho zahraniční služební cesty v letošním roce 2019?
  • Konkrétně k jakým pracovním povinnostem (k jakým výstavám nebo jiným kulturním akcím) se jeho pracovní cesty vztahovaly a kolik z nich je již smluvně zajištěno?

Žadatelce zaslán dokument s požadovanými informacemi. Dokument je dostupný zde.

3. Žádost o informaci, zda Národní galerie Praha vede evidenci falz uměleckých děl. Žadateli zaslána odpověď viz zde
Opakovaná žádost o informaci ve věci evidence falz uměleckých děl. Žadateli zaslána odpověď viz zde

4. Žádost o informaci ve věci subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o.. Žadateli zaslána odpověď viz zde.

5. Źádost o informaci, zda Národní galerie v Praze má nějaký smluvní vztah s Mgr. J. Třeštíkem. Žadateli zaslána odpověď – viz zde.  

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop