Revitalizace sbírkových expozic v roce 2019

07.02.2019

Během roku se některé sbírkové expozice uzavřou kvůli revitalizaci. Nově koncipované expozice budou otevřeny následně. Jaké změny můžete očekávat? 

— Evropské umění od antiky do baroka | do 15/9 2019
Sbírková expozice ve Šternberském paláci, která představuje díla antického starověku, ikony a umění nizozemské, italské, francouzské, španělské, německé a rakouské od středověku do konce 18. století, se veřejnosti uzavře z důvodu revitalizace sbírkové expozice. 

— Staří mistři | od 6/11 2019
Po několikaměsíčním uzavření Schwarzenberského paláce se otevře nová sbírková expozice Staří mistři. Ta představí výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění (Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach,  Adriaen de Vries, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Jan Gossaert zvaný Mabuse, Rembrandt van Rijn, Jusepe de Ribera, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger, Karel Škréta, Simon Vouet,  Michael Leopold Willmann a jiní).

— 1796–1918: Umění nejdelšího století | od 13/11 2019
Na podzim se ve Veletržním paláci veřejnosti otevře nová sbírková expozice, která vystaví díla umělců, jež se doposud ve stálých expozicích neobjevovala, například díla Caspara Davida Friedricha, Lovise Corintha, Maxe Klingera, Ivana Konstantinoviče Ajvazovského, Antona Romaka a řady dalších.

Expozice

Veletržní palác

Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 Praha 7

Šternberský palác

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Schwarzenberský palác

Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop