Bezpečnostní výzkum MV ČR

19.11.2018

Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století
Projekt MV ČR VI20172020050
Řešitelka: Ing. Radka Šefců
Odkaz v CEP

Projekt vychází z aktuálních potřeb Znalecké služby PČR a orgánů činných v trestním řízení na robustní postupy při posuzování pravosti výtvarných děl. Zmnožující se kauzy padělků uměleckých děl zejména obrazů z období 20.-50. let 20. století ukazují na akutní potřebu vytvoření databáze standardizovaných výsledků získaných instrumentálními metodami a nového zhodnocení postupů při posuzování pravosti, které budou sloužit jako zásadní korektiv k reálně používaným materiálům při vzniku padělků.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop