Nově přístupné zahrady Anežského kláštera

26.10.2016

Po téměř dvou letech dokončila Národní galerie revitalizace své nejstarší budovy – Kláštera sv. Anežky České. Kulturní památka ukrytá za vysokými zdmi Starého Města nabízí nový prohlídkový okruh architekturou a historií kláštera a dosud zcela nepřístupné zahrady se sochami předních českých umělců.

Přízemí areálu zaujímá prohlídkový okruh věnovaný historii dvojkláštera a jeho zakladatelce – přemyslovské princezně Anežce. Jeho součástí je také nové lapidárium v konventu klarisek (černá kuchyně a refektář) a menších bratří (ambit), které zahrnuje významný soubor architektonických fragmentů z doby výstavby kláštera, zakládacích desek oltářů a náhrobních kamenů. Celoročně a zdarma jsou přístupné také obě klášterní zahrady s prohlídkovým okruhem architekturou kláštera a sochařskými díly předních českých umělců – Aleše Veselého, Františka Bílka, Jaroslava Róny, Karla Malicha, Pavla Opočenského, Stanislava Kolíbala, Čestmíra Sušky, Michala Gabriela a Stefana Milkova.

Otevírací doba zahrad

Zahrada za svatyněmi 
červen–srpen: 9.00–19.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00
listopad–únor: 10.00–16.00

Zahrada při severní bráně
červen–srpen: 9.00–22.00
březen–květen a září–říjen: 9.00–18.00 
listopad–únor: 10.00–16.00

V případě nepříznivého počasí jsou zahrady uzavřeny.

Zahrada za svatyněmi se sochami Aleše Veselého a Čestmíra Sušky

Zahrada při severní bráně se sochami Karla Malicha, Michala Gabriela a Františka Skály

Pohled na Anežský klášter ze zahrady za svatyněmi

Sousoší Golgota Františka Bílka v těsním sousedtví kláštera menších bratří

Tanečníci Michala Gabriela v zahradě při severní bráně

Expozice

Klášter sv. Anežky České

Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop