K novému vizuálnímu stylu NGP

07.05.2018

Vizuální identita Národní galerie včetně jejího loga se promění podle návrhu Studia Najbrt. Přečtěte si komentář generálního ředitele NGP, odborné poroty i ředitele Art Gallery of Western Australia k vítěznému návrhu a spekulacím ohledně podobnosti s logem AGWA.

Komentář generálního ředitele NGP Jiřího Fajta

Vizuální identitu nelze v žádném případě redukovat pouze na logo, jak se ovšem s nepochopením mnohdy děje. Vizuální identita je sofistikovaný vrstevnatý systém vizuální komunikace, jakkoliv je logo její podstatnou součástí. V dnešní době přehlcené vizuálními motivy (v porovnání s dobou analogu před 15–20 lety) má logo mnohem více hodnotu jako princip, než jako symbol; logem tak může být i barevná kombinace nebo zvuková stopa, bez vlastní potřeby kodifikovat jeho obrazovou podobu. Jednotný vizuální styl, a nikoliv pouze logo, se pak propisuje do všech činností instituce a stává se nositelem základního poselství a institucionální nálady. Renomované pražské Studio Najbrt nabídlo vizuálně atraktivní a srozumitelné řešení vizuální identity, které kreativní silou podpoří tolik postrádanou celistvost Národní galerie ve veřejném prostoru, a přitom ještě zachovává požadovanou míru flexibility umožňující spolupráci s dalšími grafiky na pestrém galerijním programu.

Vlastní logo Studia Najbrt je postaveno na třech písmenech NGP a obdélníku vynechaném mezi nimi. Příbuzný princip využívají i loga Art Gallery of Western Australia v Perthu (AGWA) a Foundation for Art and Creative Technology v Liverpoolu (FACT), přičemž obě s volným obdélníkem zacházejí zásadně odlišně: australské řešení blíže neznámé geneze je nerozvinuté a poměrně konzervativní, liverpoolské pak zase stojí na zcela odlišných implementačních principech. Podobnosti lze dnes jednoduše „vygooglovat“ téměř na všechno, je to ale srovnávání jednotlivostí bez souvislostí, které jsou ale pro účin a vyznění vizuálního stylu nejdůležitější! Pražskému řešení se tedy mohou podobat pouze motivicky, tj. použitím onoho volného obdélníku, nikoliv však jeho zapojením do celkového komunikačního systému, tedy koncepčně. Anglická nadace navíc představila svou novou vizuální identitu nedávno, konkrétně 13. dubna 2018, tj. celý měsíc po vyhlášení výsledků prvního kola pražské soutěže, které se konalo 14. března 2018. To by mělo být dostatečně jasnou odpovědí na případné (nesmyslné) spekulace o „opisování“ a budeme muset přijmout skutečnost, že inovativní výtvarné myšlenky mohou vznikat, a skutečně i vznikají, na sobě nezávisle na rozlišných místech světa, jak nás ostatně učí řada příkladů z historie umění (např. zrození abstraktní malby). Podle mého soudu tato okolnost není žádnou překážkou pro zahájení implementace vysoutěžené vizuální identity. Jsem přesvědčený o tom, že podstatná a nezaměnitelná specifičnost pražského výtvarně-grafického řešení vyvstane právě při jeho zavedení do každodenního života NGP.

Komentář ředitele Art Gallery of Western Australia Stefana Carboniho

Art Gallery of Western Australia (AGWA) jednala s Národní galerií v Praze (NGP) a obě instituce současně požádaly o konzultaci studia, která se podílela na nové podobě jejich vizuálního stylu. Jistě nelze popřít, že loga AGWA a NGP mají mnoho společného, AGWA se nicméně domnívá, že se od sebe liší celkovým přístupem k designu a nová tvář NGP nijak nesouvisí s vizuální identitou vytvořenou před dvěma lety pro AGWA. Vzhledem k této skutečnosti a s přihlédnutím ke vzdálenosti, která obě galerie dělí, AGWA nepovažuje zmíněnou záležitost za porušení vlastnických práv a přeje NGP mnoho úspěchů při zavádění nového vizuálu. Komunikace ředitelů AGWA a NGP v této věci pak byla natolik přátelská, že vedla k navázání diskuze o možném zaoceánském partnerství, které je pro obě galerie velkým příslibem do budoucna.

Komentář odborné poroty

Kritika vítězného návrhu se opírá o srovnání galerijních značek, které údajně vychází ze stejného principu typografické úpravy. Podobnost je na první pohled zřejmá, to ale ještě neznamená, že česká práce kompiluje australský příklad. Studiem a srovnáním australského příkladu galerie Art Gallery of Western Australia s novým návrhem na vizuální styl Národní galerie od Studia Najbrt lze zjistit, že jsou již ve funkčním srovnání a rozsahu zcela rozdílné. Zatímco australská instituce používá svojí značku pouze jako korporátní „nálepku“ ve smyslu klasické firemní komunikace známé od 60. let minulého století, pro nový vizuální styl NGP je nová značka pouze platformou pro rozmanitou škálu korporátních výstupů a prázdná plocha mezi písmeny obsahovým prostorem pro různé formy sdělení. Funkcí i formou je tedy navrhovaný vizuální styl NGP odlišný a z důvodů, které byly již zaznamenány v dřívějším sdělení NGP jej porota shledala jako nejlepší pro potřeby galerie.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop