199 let od narození Josefa Mánesa

06.05.2019

Příští rok uplyne 200 let od narození nejvýznamnější osobnosti českého umění 19. století, v roce 2021 pak 150 let od jejího úmrtí. Národní galerie Praha připravuje rozsáhlou výstavu – pomozte nám.

Národní galerie Praha při příležitosti významných jubileí Josefa Mánesa připravuje na přelom let 2020 a 2021 rozsáhlou monografickou výstavu a ve spolupráci s Ústavem dějin umění AVČR vydání publikace, která přinese výsledky několikaletého badatelského projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky.

Uvítáme poskytnutí informací o nezvěstných dílech či dokumentech spjatých s životem Josefa Mánesa, které se nacházejí v soukromých sbírkách. Zprávy je možné zasílat na e-mailovou adresu josef.manes@ngprague.cz.

Josef Mánes - Josefina, (kolem 1855)Josef Mánes - Josefina, (kolem 1855)

Josef Mánes, Švadlenka, (1858-1859)Josef Mánes, Švadlenka, (1858-1859)

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop