Novinářský vstup

Volný vstup s novinářskou kartou

Národní galerie v Praze umožňuje novinářům, kteří aktivně píší o výtvarném umění, volný vstup do sbírkových expozic a na krátkodobé výstavy. Podmínkou je registrace, při níž novinář vyplní údaje uvedené níže a zároveň přiloží alespoň tři mediální výstupy v relevantních médiích za poslední rok (skeny či odkazy). Při kladném posouzení vydá NG uchazeči tzv. Novinářskou kartu, tj. průkaz opravňující ke vstupu do Národní galerie v Praze zdarma.

Karta platí jeden rok ode dne vydání, bez razítka instituce je neplatná. Při ukončení činnosti periodika či média, pro které byla registrace vydána, si Národní galerie v Praze vyhrazuje právo zrušit platnost karty pro toto periodikum vydané.

Registračními údaji jsou:

jméno,
příjmení,
název média, pro které novinář pravidelně pracuje,
číslo novinářského průkazu,
platný telefonický kontakt,
platný e-mailový kontakt.

Registrujte se prosím na e-mailu tisk@ngprague.cz.


Jednorázový volný vstup

Novinářům, kteří se výtvarnému umění věnují příležitostně, lze do Národní galerie v Praze zajistit jednorázový volný vstup. S uvedením konkrétního data návštěvy vybrané sbírkové expozice či krátkodobé výstavy lze o jednorázový vstup požádat na e-mailu tereza.jezkova@ngprague.cz

Pro média

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…