Novinářský vstup

Volný vstup s novinářskou kartou

Národní galerie v Praze umožňuje novinářům, kteří aktivně píší o výtvarném umění, volný vstup do sbírkových expozic a na krátkodobé výstavy. Podmínkou je registrace, při níž novinář vyplní údaje uvedené níže a zároveň přiloží alespoň tři mediální výstupy v relevantních médiích za poslední rok (skeny či odkazy). Při kladném posouzení vydá NG uchazeči tzv. Novinářskou kartu, tj. průkaz opravňující ke vstupu do Národní galerie v Praze zdarma.

Karta platí jeden rok ode dne vydání, bez razítka instituce je neplatná. Při ukončení činnosti periodika či média, pro které byla registrace vydána, si Národní galerie v Praze vyhrazuje právo zrušit platnost karty pro toto periodikum vydané.

Registračními údaji jsou:

jméno,
příjmení,
název média, pro které novinář pravidelně pracuje,
číslo novinářského průkazu,
platný telefonický kontakt,
platný e-mailový kontakt.

Registrujte se prosím na e-mailu tisk@ngprague.cz.


Jednorázový volný vstup

Novinářům, kteří se výtvarnému umění věnují příležitostně, lze do Národní galerie v Praze zajistit jednorázový volný vstup. S uvedením konkrétního data návštěvy vybrané sbírkové expozice či krátkodobé výstavy lze o jednorázový vstup požádat na e-mailu tereza.jezkova@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop