Novinářský vstup

Volný vstup s novinářskou kartou

Národní galerie Praha umožňuje novinářům, kteří aktivně píší o výtvarném umění, volný vstup do sbírkových expozic a na krátkodobé výstavy. Podmínkou je registrace, při níž novinář vyplní údaje uvedené níže a zároveň přiloží alespoň tři mediální výstupy v relevantních médiích za poslední rok (skeny či odkazy). Při kladném posouzení vydá NGP uchazeči novinářskou kartu, tj. průkaz opravňující ke vstupu do Národní galerie Praha zdarma.

Karta platí jeden rok ode dne vydání. Při ukončení činnosti periodika či média, pro které byla registrace vydána, si Národní galerie Praha vyhrazuje právo zrušit platnost karty pro toto periodikum vydané.

Registračními údaji jsou:

jméno, příjmení
název média, pro které novinář pravidelně pracuje
číslo novinářského průkazu
e-mailový a telefonický kontakt

Registrujte se prosím na e-mailu tisk@ngprague.cz.

Jednorázový volný vstup

Novinářům, kteří se výtvarnému umění věnují příležitostně, lze do Národní galerie Praha zajistit jednorázový volný vstup. S uvedením konkrétního data návštěvy vybrané sbírkové expozice či krátkodobé výstavy lze o jednorázový vstup požádat na e-mailu tisk@ngprague.cz.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop