Restaurátorské oddělení

Restaurátorské oddělení Národní galerie Praha je specializované odborné pracoviště věnující se především péči o dobrý materiální stav fondu sbírkových předmětů NGP. Kromě restaurátorských zásahů, týkajících se přímo záchrany či vizuální rehabilitace uměleckých děl, pracovníci oddělení soustavně sledují stav sbírkových předmětů spolu s klimatickými a technickými podmínkami výstavních prostor a depozitářů. Restaurátorské oddělení svým obsazením kvalifikovaných pracovníků kompletně pokrývá nároky všech sbírek NGP jako restaurování obrazů na plátně a desce, sochařských uměleckých děl, uměleckých děl na papíře a specifických děl asijského umění.

Restaurátorské oddělení spolupracuje na přípravě výstavních projektů s jednotlivými sbírkami, v rámci kterých zajišťují celkovou revizi a restaurátorské ošetření uměleckých děl. Podle stavu děl a jejich konkrétních nároků jsou s restaurátory konzultovány možnosti a podmínky prezentace.

Restaurátorský atelier se též podílí na přípravě zápůjček, recipročních výměn a posuzování nových akvizic do NGP. Odborní pracovníci se významně podílí na řešení výzkumných grantových projektů NGP a své poznatky publikují v odborné literatuře a prezentují na konferencích.

Pracoviště restaurátorského oddělení disponuje zázemím s technickým vybavením pokrývajícím současné metody průzkumů a restaurátorských technik. V rámci průzkumů zaměřených na materiálový stav i chemicko-technologické aspekty je využíváno servisu chemicko-technologické laboratoře, která připravuje potřebné laboratorní analýzy. Při řešení specifických problematik restaurátoři spolupracují s odbornými místními i zahraničními institucemi.

Vedle restaurátorské praxe se pracovníci podílejí na vzdělávací činnosti restaurátorů ostatních muzeálních institucí i odborné veřejnosti. Restaurátorské oddělení dále organizuje vzdělávací workshopy a konference se zahraničními specialisty.

Kontakt