Historie Restaurátorského oddělení

Počátky restaurátorského ateliéru Národní galerie, který byl založen v rámci tehdejší obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, se vztahují k osobě Vincence Kramáře. Zpočátku skromná instituce se díky osobnosti Bohuslava Slánského, který v galerii působil v letech 1934⁠–⁠1946, brzy stala jedním z pracovišť zohledňujících soudobé moderní restaurátorské přístupy. V. Kramář společně s B. Slánským vytyčili teorii restaurování hájící estetickou kvalitu uměleckého díla a současně respektující jeho svébytnou autentičnost.

Slánský během svých studijních cest po evropských restaurátorských pracovištích reflektoval soudobé tendence v restaurování a postupně u nás uvedl model restaurování založený na součinnosti využití exaktních přírodovědných metod spolu s uplatněním výtvarné sensibility restaurátora. V tomto pojetí tak při restaurování tak nedochází pouze k zajištění materiální složky díla, ale zejména k rehabilitaci jeho esteticko-umělecké hodnoty.

Na Slánského působení v Národní galerii po jeho odchodu na Akademii výtvarných umění, kde založil restaurátorský atelier, plnohodnotně navazuje činnost Mojmíra Hamsíka, který dále rozvíjí a aktualizuje slánského přístup. Hamsík nastoupil do Národní galerie po absolvování školy v roce 1949, kde pak od roku 1956 téměř 34 let působil v restaurátorských ateliérech jako vedoucí. Za jeho vedení se restaurátorský atelier stal jedním z tehdy předních restaurátorských pracovišť. Koncepce restaurování v NGP nebyla tehdy omezena pouze na vlastní pracoviště, ale příkladně udávala směr v tehdejší restaurátorské praxi Československa.

Od 90. let postupně došlo k rozšíření restaurátorských ateliérů a k vybudování technického zázemí odpovídajícího současným nárokům restaurátorské praxe. V posledních letech byl tým kvalifikovaných restaurátorů početně navýšen a svými specializacemi kompletně pokrývá nároky jednotlivých sbírek. Restaurátorské pracoviště NGP nadále zůstává prostředím s otevřenou spoluprací restaurátora, historika a chemicko⁠–⁠technologické laboratoře v pojetí své dlouholeté úspěšné tradice.