Metodické centrum

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie Praha (dále také MC MVU) bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické oddělení v českém muzejnictví po roce 1989. Dnes patří do devítičlenné skupiny muzejních metodických center, která poskytují pomoc a odbornou podporu všem vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci na Ministerstvu kultury podle zákona 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní povahy. 

MC MVU je specializováno na sbírky výtvarného umění a na odborné činnosti s nimi spojenými. Jeho činnost je od roku 2008 finančně podporována ze speciálního programu Ministerstva kultury.  Aktivity centra se odvíjejí od schválené střednědobé koncepce činnosti, která vychází z platné Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR a Státní kulturní politiky.

pro-tisk---NGP-lg_METODICKE-CENTRUM-2.png