Mobilita sbírek

Mobilita kulturních statků byla jedním z prioritních úkolů výboru pro otázky kultury při Evropské komisi, k řešení problémů souvisejících s prezentací evropského kulturního dědictví a mobilitou muzejních sbírek pracovalo od roku 2004 do roku 2014 řada expertních skupin.  V roce 2008 byla zřízena expertní pracovní skupina OMC pro mobilitu sbírek při Evropské komisi, která v roce 2010 vydala svou závěrečnou zprávu a doporučení.

V této expertní skupině Českou republiku zastupovala vedoucí registru NGP PhDr. Magda Němcová, která výstupy z těchto jednání publikovala jednak prostřednictvím Metodického centra pro muzea výtvarného umění v Národní galerii Praha (workshop MC) a jednak podrobným textem v Ateliéru č.9/2011, který naleznete zde. 

Od roku 2012 pak MC MVU publikovalo překlady i originální texty pracovních dokumentů a závěrečných zpráv, které tyto odborné pracovní skupiny předložily Evropské komisi. Zprávy přeložené do češtiny spolu s dalšími aktuálními materiály naleznete v této části webu metodického centra.